All person

 

 

 Principal Investigator
 Lubin-JIANG  xueyu120
 Lubin JIANG,PhD.
PI
Xueyu DAI, PhD.
Co-PI
 Lab Support
HAN
 Jipin HAN, BS
Lab secretary
 Long CAO, MS Research Assistant
 QingqingJING,PhD
Research Assistant
 
 Graduate Student
Shigang YIN xiaobo photo120 smx 120 huyang.s
Shigang YIN,
PhD.
 Bo XIAO,
PhD.
Zhenghui HUANG
PhD.
 Maoxin SUN,
PhD.
Yang HU,
PhD. 
Mingli SHI wenyuhao120 weijieqiong120
Mingli SHI,
PhD.
Yuhao WEN,
PhD.
JieqiongWEI,
PhD.
 Rotation Students
 Joint-training Students 
 Tongke TANG,
ShanghaiTech University
 Lab Alumni
Yangting FAN img_0552 120 Zhang LL QQ120 qiaojichen120
 Yanting FAN,
Tongji University
 Lingzi CHEN,
Tongji University
 Liangliang ZHANG,
MS
Qi WANG,
MS
Jichen QIAO,
Bengbu Medical College
XIU Zhou LI 120 fangzihao.s
 Xiu CHENG,
PhD
Zhou LI,
MS
 Zihao FANG,
PhD.